U bent hier

Open dag Kinderdagverblijf Peuterspeelzaal De Bakermat 19 juni 11:00-15:00 in Malburgen, Arnhem Zuid.

Printvriendelijke versiePDF-versie

Een gelegenheid voor kennismaking voor ouders en kinderen. Een gelegenheid om te beleven hoe we de kinderen tegemoetkomen in hun ontdekkingslust en verlangen te bewegen, te doen. Een rondleiding en impressie van ons leven van de dag met de kleine kinderen.

Kenmerkend voor de visie op opvoeding vanuit Vrije pedagogie is dat we de Jaarcyclus volgen en doen en vieren. We vieren de seizoenen, we beleven we zingen liedjes met gebaren die passelijk zijn en heerlijk, in de lente de zomer de herfst en de winter. We vieren het leven, geboorte, groeikracht, vruchtbaarheid en bloei en oogsttijd in vroege herfst. Kleine kinderen genieten van simpele gebaren klanken…ritmes….van herhaling, en bij alle jaarfeesten proeven we de spiritualiteit voor leven doorklinken. De jaarfeesten bij ons zijn ook de momenten waar ouders elkaar wat kunnen leren kennen.

Door de liedjes dansjes spel en verhalen samen te doen met kleine kinderen herinneren we onszelf, en inspireren we elkaar. Door wat kleine kinderen ons meegeven spreken we het kind in onszelf en elkaar aan. Het natuurlijk nabootsingsgedrag van het kleine kind helpt ons bij ons professionele perspectief voor verzorging en opvoeding.

We zorgen met elkaar voor de Corona veiligheid.

11:00 -15:00 U kunt binnen lopen als u wilt voor koffie/thee/rondleiding, met alle ruimte voor vragen de kinderen spelen wel. Er zijn wat gezamenlijke momenten die u kunt meemaken:

12:00 Lunch zoals het altijd gaat met juffies, en de afwas.
13:30 De peuterkring met liedjes en zangspelletjes.
14:15 Tafelpoppenspel voor jong en oud.

11:00-15:00 tussendoor gelegenheid voor rondleiding. WELKOM info :026-7370215 info@speelatelierdebakermat.nl

Ans Lodder

Locatie

Volg ons op

Contact

Vredenburg.info is een wijkwebsite van de wijk Vredenburg in Arnhem-Zuid. De website is eigendom van de Stichting Bewoners Vredenburg.
Bewonersoverleg Vredenburg
p/a Wijkcentrum Vredenburcht,
Slochterenweg 29
Reactieadres Email: 
wijkvredenburg@gmail.com

Klachten voor de gemeente?

Heeft u klachten of 
meldingen voor de gemeente: 
bel 0800-1809 
(locaal tarief) 
of via de website

Wijkagenda

15-09-2021, 22-09-2021, 29-09-2021, 06-10-2021 Gemeente organiseert vier themabijeenkomsten in september en oktober 2021
30-09-2021, 05-10-2021, 07-10-2021 Training over Mantelzorg & Dementie
10-09-2021, 11-09-2021, 02-10-2021 Herstart van veel activiteiten
30-09-2021, 05-10-2021, 07-10-2021 Training over Mantelzorg & Dementie
15-09-2021, 22-09-2021, 29-09-2021, 06-10-2021 Gemeente organiseert vier themabijeenkomsten in september en oktober 2021

Wijkkrant

De wijkkrant Vredenburg-Holthuizen is de wijkkrant van en voor de wijken Vredenburg en Holthuizen. Op de colofonpagina vindt u de verschijningsdata.
Kopij en informatie kunt u sturen naar
wijkkrantvrehoek@hotmail.com