U bent hier

Pleegzorg, iets voor jou?

Printvriendelijke versiePDF-versie

Ieder kind verdient een veilige, kansrijke toekomst. Dat is helaas niet vanzelfsprekend. Gelukkig zijn er pleegouders, die - tijdelijk - bij willen springen voor minder fortuinlijke kinderen.

Het aantal pleegouders daalt echter de laatste jaren. Landelijk en ook in Arnhem. En zo kan het gebeuren dat er op dit moment in onze stad kinderen zijn die met smacht wachten op een passend pleeggezin. Misschien kun jij helpen. Want kinderen horen thuis en als dat niet kan: zo thuis mogelijk.

Gaat het wel eens door je hoofd om pleegouder te worden? Dan is het goed om een aantal zaken te weten:

  • Rijk of arm, samenwonend of alleen, hetero of homo, iedereen kan in principe pleegouder worden. Wat vooral telt is dat je een kind structuur, warmte en veiligheid kan bieden.
  • Pleegzorg is mogelijk in verschillende vormen. Je kunt pleeggezin zijn waar een kind zo lang verblijft als nodig is, maar als pleegouder ook enkele dagen per maand ondersteuning bieden of kortdurend inspringen bij acute nood.
  • Ook goed te weten: als pleegouder sta je er nooit alleen voor. In Arnhem kun je altijd rekenen op de hulp en ondersteuning van jeugdzorginstelling Lindenhout.

Lijkt het je iets om pleegouder te worden? Dan kun je bij Lindenhout terecht voor meer informatie. Kijk eens rond op hun website (www.ikwilpleegouderworden.nl), vraag een informatiepakket aan of bezoek een van de (maandelijkse) informatieavonden, waar je met pleegouders kunt praten. Op de site kun je ook lezen voor welke Arnhemse kinderen er op dit moment onderdak wordt gezocht.

Al vast dank voor het overwegen.

Locatie

Volg ons op

Contact

Vredenburg.info is een wijkwebsite van de wijk Vredenburg in Arnhem-Zuid. De website is eigendom van de Stichting Bewoners Vredenburg.

Bewonersoverleg Vredenburg
p/a Wijkcentrum Vredenburcht, Slochterenweg 29

Redactieadres:
Email: wijkvredenburg@gmail.com

Klachten voor de gemeente?

Heeft u klachten of 
meldingen voor de gemeente: 
bel 0800-1809 
(locaal tarief) 
of via de website

Wijkagenda

12-09-2020, 10-10-2020, 14-11-2020, 12-12-2020 Bingo Vredenburg in 2020
03-10-2020, 04-10-2020 UITSTEL Focus á Locus
03-10-2020, 04-10-2020 UITSTEL Focus á Locus

Wijkkrant

De wijkkrant Vredenburg-Holthuizen is de wijkkrant van en voor de wijken Vredenburg en Holthuizen. Op de colofonpagina vindt u de verschijningsdata.
Kopij en informatie kunt u sturen naar
wijkkrantvrehoek@hotmail.com