U bent hier

Prikpost ZekerWeten verplaatst!

Printvriendelijke versiePDF-versie

De Prikpost ZekerWeten is m.i.v. 3 april 2018 verplaatst van de kantine in wijkgebouw Vredenburcht naar de huisartsenpraktijk Hosainy/Veugelers. Het adres en de openingstijden zijn hetzelfde gebleven!

Locatie

Volg ons op

Contact

Vredenburg.info is een wijkwebsite van de wijk Vredenburg in Arnhem-Zuid. De website is eigendom van het Buurtoverleg Vredenburg.

Buurtoverleg Vredenburg
p/a Wijkcentrum Vredenburcht, Slochterenweg 29

Redactieadres:
Email: wijkvredenburg@gmail.com

Klachten voor de gemeente?

Heeft u klachten of meldingen voor de gemeente: bel 0900-1809 (locaal tarief) of via de website

Wijkkrant

De wijkkrant Vredenburg-Holthuizen is de wijkkrant van en voor de wijken Vredenburg en Holthuizen. Op de colofonpagina vindt u de verschijningsdata.
Kopij en informatie kunt u sturen naar
wijkkrantvrehoek@hotmail.com