U bent hier

Speelmorgen in De Madser nu ook op dinsdag!

Printvriendelijke versiePDF-versie

voor kinderen van 10 maanden tot 2,5 jaar en hun ouders

Wat is de Speelmorgen?

De Speelmorgen is in de eerste plaats leuk maar ook leerzaam. Uw kind komt in contact met andere kinderen, u speelt samen met uw kind en u ontmoet andere ouders waarmee u kunt praten over de opvoeding.

Er wordt samen gespeeld, gezongen en geknutseld. Ook worden er door het jaar heen allerlei activiteiten aangeboden zoals muziek op schoot, voorlezen door voorleesopa’s en -oma’s, voorlichting over voeding enz.

Uw kind leert spelenderwijs de wereld te ontdekken en krijgt hierdoor zelfvertrouwen en een positief beeld van zichzelf.

De Speelmorgen is de stap die u met uw kind maakt als voorbereiding op de peuterspeelzaal/kinderdagverblijf.

Als uw kind 2 jaar is gaat het vanuit de Speelmorgen door naar de peuterspeelzaal. De Speelmorgen heeft een vast ritme wat afgestemd is op het ritme van de peuterspeelzaal.

Door dit ritme en door het oefenen met het samenspelen is uw kind beter voorbereid op de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf. Dat is fijn voor u en uw kind want dat maakt de overgang makkelijker.

Kosten: €1,00 en een stuk fruit

Wanneer: maandagmorgen van 9.15u tot 11.15u

     dinsdagmorgen (vanaf 1-4 2019) van 9.15u tot 11.15u

Waar: de Madser, Burgemeester Matsersingel 10, 6831 ZA Arnhem

Informatie, contact en aanmelden

Kom gerust een keer binnenlopen om vrijblijvend mee te doen of neem contact op met de coördinator van de Speelmorgen:

Nevien Gaafar

Tel: 0645055060

e-mail: n.gaafar@rijnstad.nl en www.rijnstad.nl/speelmorgen

Locatie

Volg ons op

Contact

Vredenburg.info is een wijkwebsite van de wijk Vredenburg in Arnhem-Zuid. De website is eigendom van het Buurtoverleg Vredenburg.

Buurtoverleg Vredenburg
p/a Wijkcentrum Vredenburcht, Slochterenweg 29

Redactieadres:
Email: wijkvredenburg@gmail.com

Klachten voor de gemeente?

Heeft u klachten of meldingen voor de gemeente: bel 0900-1809 (locaal tarief) of via de website

Wijkkrant

De wijkkrant Vredenburg-Holthuizen is de wijkkrant van en voor de wijken Vredenburg en Holthuizen. Op de colofonpagina vindt u de verschijningsdata.
Kopij en informatie kunt u sturen naar
wijkkrantvrehoek@hotmail.com