U bent hier

Teken de petitie voor behoud van de poli in Arnhem-Zuid!

Printvriendelijke versiePDF-versie

Bron: De Gelderlander 16-01-2019 John Bruinsma

foto: Hans Broekhuizen

ARNHEM  - Tegen de voorgenomen sluiting van de polikliniek in Arnhem-Zuid is een petitie geopend. Arnhem Centraal, de lokale politieke partij in Arnhem met sterke banden in het zuidelijk stadsdeel, heeft het initiatief ertoe genomen. 

De partij vindt dat Arnhem-Zuid een bereikbare poliklinische voorziening moet houden en is benieuwd of de inwoners daar ook zo over denken. De petitie is online te tekenen.


Aanleiding voor het verzet is het voornemen van ziekenhuis Rijnstate in Arnhem om de poli in Arnhem-Zuid te sluiten en een nieuwe te openen in Elst. Dat is weliswaar maar enige kilometers verderop, maar het leidt in de ogen van Arnhem Centraal toch tot een substantiële verslechtering van de zorgvoorzieningen in de stad.

,,Vooral voor oudere mensen in Arnhem-Zuid die voor vervoer afhankelijk zijn van anderen zijn hier de dupe van”, licht gemeenteraadslid Lea Manders toe. ,,Nu kunnen ze voor een polibezoek nog eens met iemand uit hun omgeving meerijden als die een boodschapje gaat doen in Arnhem-Zuid. Een poli in Elst is voor hen absoluut drempelverhogend. De bereikbaarheid  wordt voor hen veel moeilijker.”

Locatie

Volg ons op

Contact

Vredenburg.info is een wijkwebsite van de wijk Vredenburg in Arnhem-Zuid. De website is eigendom van het Buurtoverleg Vredenburg.

Buurtoverleg Vredenburg
p/a Wijkcentrum Vredenburcht, Slochterenweg 29

Redactieadres:
Email: wijkvredenburg@gmail.com

Klachten voor de gemeente?

Heeft u klachten of meldingen voor de gemeente: bel 0900-1809 (locaal tarief) of via de website

Wijkkrant

De wijkkrant Vredenburg-Holthuizen is de wijkkrant van en voor de wijken Vredenburg en Holthuizen. Op de colofonpagina vindt u de verschijningsdata.
Kopij en informatie kunt u sturen naar
wijkkrantvrehoek@hotmail.com