U bent hier

Uitstel afvalplan Arnhem, mogelijk afstel

Printvriendelijke versiePDF-versie

Bron: De Gelderlander - John Bruinsma - 30-09-2019

ARNHEM - Het plan om Arnhemmers hun restafval te laten weggooien in de straatcontainer, waarbij ze per zak 80 cent betalen, wordt pas halverwege volgend jaar ingevoerd en niet al vanaf januari, zoals voorgenomen.

Wellicht komt het er zelfs helemaal niet van. Dat is duidelijk geworden na de laatste gemeenteraadsvergadering over het voorstel om mensen met een minimuminkomen te ontzien bij het nieuwe systeem.

Daarbij betalen huishoudens een vast tarief voor al het herbruikbare afval dat ze aanbieden en een variabel tarief voor het weggegooide restafval.

Praktische haken en ogen

Volgens verantwoordelijk wethouder Cathelijne Bouwkamp zitten er aan de invoering van het systeem nog zoveel praktische haken en ogen dat de drie maanden die nu nog resten te kort zijn. Zo deden zich recent in een paar wijken problemen voor met de afvalpas waarmee je de container moet openen.

Verder moet de trommelgrootte van een aantal containers nog worden aangepast aan de 30-literzakken die in Arnhem de standaard worden voor restafval en zal de bevolking optimaal over een en ander moeten worden geïnformeerd. ,,Daarom zijn wij voornemens de invoering een half jaar uit te stellen”, zo hield Bouwkamp vorige week de gemeenteraad voor.

Discussie voorwaarden

Roet in het eten gooit mogelijk ook de discussie over een van de voorwaarden die de raad heeft gesteld. Die is dat minima niets hoeven te betalen, zoals ook nu het geval is.

Om die reden zou hen straks het vaste tarief kwijt worden gescholden en mogen ze de eerste 46 zakken restafval gratis weggooien. Komen ze er boven, dan betalen ze ook 80 cent per zak, bieden ze minder aan, dan mogen ze het uitgespaarde geld voor iets anders gebruiken.  

Lukraak dumpen

Het CDA behoort tot de partijen die denken dat dit verdienmodel minima er toe aanzet zakken lukraak te dumpen. Daarom heeft die partij voorgesteld alle inwoners de eerste 46 zakken restafval gratis te laten weggooien en daarna per zak 80 cent te laten aftikken.

Op het amendement waarin dat voorstel is vervat, staakten de stemmen. Bij afwezigheid van ChristenUnie-raadslid Nathalie Nede bleken achttien raadsleden van CDA, VVD, D66, Arnhem Centraal, Arnhemse Ouderen Partij en PVV vóór te hebben gestemd en achttien van PvdA, GroenLinks, ChristenUnie, Verenigd Arnhem, Partij voor de Dieren en SP tegen.

Opnieuw vergaderen

Dat is de reden waarom de raad zich over een paar weken opnieuw over de kwestie moet buigen. De PvdA heeft al aangekondigd zijn steun aan het plan in te trekken als het wijzigingsvoorstel van het CDA het haalt.

Volgens raadslid Vincent Bouma is de kracht ervan nu juist dat minima die hun afval optimaal scheiden daar voor worden beloond. Mocht het inderdaad uitdraaien op de voor Bouma ongewenste aanpassing, dan is ongewis hoe het verder gaat.

Locatie

Volg ons op

Contact

Vredenburg.info is een wijkwebsite van de wijk Vredenburg in Arnhem-Zuid. De website is eigendom van de Stichting Bewoners Vredenburg.

Bewonersoverleg Vredenburg
p/a Wijkcentrum Vredenburcht, Slochterenweg 29

Redactieadres:
Email: wijkvredenburg@gmail.com

Klachten voor de gemeente?

Heeft u klachten of 
meldingen voor de gemeente: 
bel 0800-1809 
(locaal tarief) 
of via de website

Wijkagenda

11-01-2020, 08-02-2020, 14-03-2020, 11-04-2020, 09-05-2020, 13-06-2020, 12-09-2020, 10-10-2020, 14-11-2020, 12-12-2020 Bingo Vredenburg in 2020
11-01-2020, 08-02-2020, 14-03-2020, 11-04-2020, 09-05-2020, 13-06-2020, 12-09-2020, 10-10-2020, 14-11-2020, 12-12-2020 Bingo Vredenburg in 2020

Wijkkrant

De wijkkrant Vredenburg-Holthuizen is de wijkkrant van en voor de wijken Vredenburg en Holthuizen. Op de colofonpagina vindt u de verschijningsdata.
Kopij en informatie kunt u sturen naar
wijkkrantvrehoek@hotmail.com