U bent hier

Vacature Begeleid(st)er Speelmorgen in De Madser

Printvriendelijke versiePDF-versie

Ben jij die gemotiveerde vrijwilliger die samen met een andere collega begeleidster één ochtend in de week de Speelmorgen organiseert en uitvoert? Die ouders en jonge kinderen uit de wijk een leuke en stimulerende ochtend bezorgt en geniet van hun gezelschap?

Voor de nieuw op te starten Speelmorgen in de Madser zoeken wij een begeleidster. Samen met je collega organiseer en voer je wekelijks een Speelmorgen uit. Je zorgt dat ouders en kinderen van 10 maanden tot 2 jaar zich thuis voelen. Je organiseert het ochtendprogramma met vaste onderdelen en je stimuleert ouders om samen met hun kind te spelen, te lezen, te zingen en te bewegen. Graag willen wij dat je je verbindt voor een langere periode. De Speelmorgen zal plaatsvinden in overleg op ma, di of do ochtend, afhankelijk van de beschikbaarheid van de begeleidsters en de ruimte.

Welke kennis en vaardigheden zijn nodig?

- minimaal MBO niveau 3

- Inzicht en kennis (ervaringsdeskundigheid) in de ontwikkeling van het jonge kind

- Kunnen samenwerken

- Open houding naar alle culturen

- Makkelijk kunnen communiceren, luisteren en adviseren

- Flexibiliteit

- Zelfstandig zijn

- Ondernemend zijn

- Leiding kunnen nemen in een groep

Wat maakt het de moeite waard?

Leuke en waardevolle ontmoetingen met ouders en kinderen uit de wijk. Het volgen van de ontwikkeling van een jong kind. Ouders ondersteunen en adviseren in de ontwikkeling en opvoeding van hun kind. Als vrijwilligerswerk een mooie en interessante aanvulling op je C.V. Je krijgt als begeleidster van de Speelmorgen een vaste vrijwilligersvergoeding.

De speelmorgens zijn alleen open tijdens schoolweken.

Contact

Voor meer informatie of voor het maken van een afspraak kan je contact opnemen met:

Nevien Gaafar

Tel: 0645055060

Mail: n.gaafar@rijnstad.nl/speelmorgen@rijnstad.nl

Locatie

Volg ons op

Contact

Vredenburg.info is een wijkwebsite van de wijk Vredenburg in Arnhem-Zuid. De website is eigendom van de Stichting Bewoners Vredenburg.
Bewonersoverleg Vredenburg
p/a Wijkcentrum Vredenburcht,
Slochterenweg 29
Reactieadres Email: 
wijkvredenburg@gmail.com

Klachten voor de gemeente?

Heeft u klachten of 
meldingen voor de gemeente: 
bel 0800-1809 
(locaal tarief) 
of via de website

Wijkkrant

De wijkkrant Vredenburg-Holthuizen is de wijkkrant van en voor de wijken Vredenburg en Holthuizen. Op de colofonpagina vindt u de verschijningsdata.
Kopij en informatie kunt u sturen naar
wijkkrantvrehoek@hotmail.com