Inloggen geregistreerde gebruikers

Klachten voor de gemeente?

Heeft u klachten of meldingen voor de gemeente: bel 0900-1809 (locaal tarief) of via de website

U bent hier

Voorlichtingsavond morbide obesitas.

Printvriendelijke versiePDF-versie

Logo-NOK 

 

 

 

 

Vitalys en de Nederlandse Obesitas Kliniek organiseren op donderdag 25 januari a.s. een voorlichtingsavond over de behandeling van morbide obesitas (ernstig overgewicht). De bijeenkomst is vooral bedoeld voor mensen met obesitas en hun partners, familie of vrienden. Maar iedereen die geïnteresseerd is, is van harte welkom.

<--break->

De bijeenkomst vindt plaats op donderdagavond 25 januari a.s. bij Vitalys in Rijnstate Velp. Tijdens de voorlichting vertellen verschillende professionals meer over het traject en de operatie. Ook is er ruim de tijd voor het stellen van vragen. De voorlichting start om 19.00 uur, de zaal is geopend vanaf 18.30 uur. Geïnteresseerden kunnen zich opgeven via het aanmeldformulier op www.vitalys.nl/voorlichting 

Gevolgen van obesitas

Obesitas is een snel groeiend wereldwijd probleem. De gevolgen van obesitas zijn groot. Zo kunnen suikerziekte, slaapapneu en hart- en vaatziekten veroorzaakt worden door obesitas. Deze ziekten leiden vaak tot een kortere levensverwachting. Ook moet niet worden onderschat welke rol obesitas kan spelen in het dagelijkse leven. Alledaagse activiteiten kunnen soms erg moeilijk of zelfs onmogelijk worden door het overgewicht.

Langdurig begeleidingstraject
Obesitas is een chronische aandoening waar gelukkig wat aan gedaan kan worden. De gezamenlijke behandeling van Vitalys en de Nederlandse Obesitas Kliniek richt zich op meer dan afvallen alleen. Centraal staat een ingrijpende verandering van leefstijl. De maagverkleinende operatie is daarbij een hupmiddel. Tijdens een langdurig en intensief traject wordt de patiënt begeleid door verschillende professionals.

Vitalys, kliniek tegen overgewicht helpt mensen die al jarenlang een strijd voeren tegen hun overgewicht. Met meer dan 1.200 patiënten per jaar zijn zij één van de grootste klinieken in Nederland voor bariatrische chirurgie (operaties die de maag verkleinen). Meer informatie over Vitalys op www.vitalys.nl 

Locatie

Datum: 
donderdag, 25 januari, 2018 - 19:00

Volg ons op

Facebook

en kijk op WIJKCONNECT

Contact

Vredenburg.info is een wijkwebsite van de wijk Vredenburg in Arnhem-Zuid. De website is eigendom van het Buurtoverleg Vredenburg.

Buurtoverleg Vredenburg
p.a. Wijkcentrum Vredenburg

Redactieadres:
Email: wijkvredenburg@gmail.com

Enquête

De wijkvereniging Vrehoek wordt binnenkort opgeheven wegens gebrek aan vrijwilligers. Wilt u de wijkvereniging redden?

Wijkkrant

De wijkkrant Vredenburg-Holthuizen is de wijkkrant van en voor de wijken Vredenburg en Holthuizen. Op de colofonpagina vindt u de verschijningsdata.
Kopij en informatie kunt u sturen naar
wijkkrantvrehoek@hotmail.com