U bent hier

Vredenburg en Kronenburg aardgasvrij

Printvriendelijke versiePDF-versie

Het gemaal aan de Burgemeester Matsersingel moet vervangen worden. Dat gemaal zorgt ervoor dat de waterhuishouding in uw wijk op orde is. Het vervangen van dit gemaal biedt een uitgelezen kans om een start te maken met het aardgasvrij maken van de wijk Vredenburg/Kronenburg.

Heel Nederland moet op termijn van het aardgas af. Voor het verwarmen van woningen en voor het koken en douchen, zullen we gebruik moeten gaan maken van andere energiebronnen zoals zon, wind en water. De gemeenten in Nederland zijn gevraagd hierin het voortouw te nemen. In Arnhem doen wij het samen, eerlijk, betaalbaar en duurzaam. U als Arnhemmer heeft daarbij een belangrijke rol.

Kansen in de wijk Vredenburg/Kronenburg
In de wijk Vredenburg/Kronenburg dient zich nu een mooie kans aan. Het gemaal aan de Burgemeester Matsersingel wordt namelijk vervangen. Dit is een natuurlijk moment om het gemaal zo aan te passen dat er warmte uit het oppervlaktewater kan worden gehaald. Door dit te combineren met een zogeheten 'Warmte Koude Opslag installatie' kunnen omliggende woningen, kantoren en gebouwen van warm water worden voorzien en daarmee van het gasnet af. Uit een onderzoek naar de technische en financiële haalbaarheid blijkt dat dit idee kansrijk is.

Wat kunnen bewoners verwachten?
Het idee moet nog verder worden uitgewerkt. En dat doen we in samenspraak met bewoners. Nog vóór de zomer 2019 willen wij met de bewoners in gesprek over dit  idee. Daarin willen we graag verder uitleggen wat het idee behelst en uiteraard de vragen die een initiatief als dit oproept, te beantwoorden. Om duidelijk te zijn: we staan nog aan het begin van dit proces.

Subsidie "Gelderse Proeftuin"
Voor dit initiatief hebben wij op 1 april 2019 een subsidieaanvraag ingediend bij de provincie Gelderland. Met mogelijk wat financiële hulp van de provincie hopen wij dit project een stap verder te brengen. Voor de zomer 2019 verwachten we uitsluitsel over de toekenning hiervan.

Vragen en ideeën?
Heeft u zelf ideeën over het verduurzamen van uw wijk? Stuur dan een mail naar aanjagers@arnhemaan.nl. Ook kunt u een halte van onze Lijn2030 aanvragen. Dit is een duurzame bus met informatie over energie en duurzaamheid in Arnhem. Kijk op www.lijn2030.nl voor meer informatie of vraag direct een halte aan voor uw deur!

Locatie

Volg ons op

Contact

Vredenburg.info is een wijkwebsite van de wijk Vredenburg in Arnhem-Zuid. De website is eigendom van het Buurtoverleg Vredenburg.

Buurtoverleg Vredenburg
p/a Wijkcentrum Vredenburcht, Slochterenweg 29

Redactieadres:
Email: wijkvredenburg@gmail.com

Klachten voor de gemeente?

Heeft u klachten of meldingen voor de gemeente: bel 0900-1809 (locaal tarief) of via de website

Wijkkrant

De wijkkrant Vredenburg-Holthuizen is de wijkkrant van en voor de wijken Vredenburg en Holthuizen. Op de colofonpagina vindt u de verschijningsdata.
Kopij en informatie kunt u sturen naar
wijkkrantvrehoek@hotmail.com