U bent hier

WOZ bezwaar (laten) indienen?

Printvriendelijke versiePDF-versie

 

Bent u het niet eens met de WOZ-waarde die aan uw woning is toegekend? Of hebt u hier vragen over? Neem dan contact met ons op via ons contactformulier op www.arnhem.nl/snelreactie of telefonisch via telefoonnummer 0900 1809. Natuurlijk kunt u ook langskomen voor een persoonlijk gesprek. Maak hiervoor wel eerst een afspraak. 

Wij willen net als u dat de WOZ-waarde klopt. Wij hebben er geen enkel belang bij om de WOZ-waarde te hoog vast te stellen. Als blijkt dat wij een fout hebben gemaakt bij het vaststellen van uw WOZ-waarde, passen we deze voor u aan.

Bureaus

In de media verschijnen regelmatig berichten over WOZ-bureaus die namens u bezwaar kunnen maken tegen de hoogte van de WOZ-waarde. Zij hanteren daarbij slogans zoals: 'WOZ-waarde te hoog? Wij maken gratis bezwaar voor u!'. Dit klinkt mooi maar hoe werkt het nu eigenlijk?
Het is goed om te weten dat deze bureaus vergoedingen krijgen als het bezwaar is toegekend en de WOZ-waarde gewijzigd is. Deze bureaus kunnen hier wel € 700 per bezwaar aan verdienen.

 

Hogere kosten

Het indienen van een bezwaar door een WOZ-bureau, heeft als consequentie dat dit voor de gemeente leidt tot hogere kosten dan als u zélf bezwaar zou maken. Deze kosten, die betaald moeten worden aan de WOZ-bureaus, worden betaald uit de algemene middelen van de gemeente en worden dus opgebracht door alle inwoners.

 

Bezwaar maken

Hebt u contact gehad met ons over uw bezwaar? En wilt u alsnog bezwaar maken? Dan kunt u alsnog zélf bezwaar maken. Met uw DigiD kunt u heel gemakkelijk online regelen of u doet dit per post. Doe dit in ieder geval voor 12 april 2019. Op www.arnhem.nl/belastingen leest u onder Bezwaar maken gemeentelijke belastingen meer over dit onderwerp.

Locatie

Volg ons op

Contact

Vredenburg.info is een wijkwebsite van de wijk Vredenburg in Arnhem-Zuid. De website is eigendom van het Buurtoverleg Vredenburg.

Buurtoverleg Vredenburg
p/a Wijkcentrum Vredenburcht, Slochterenweg 29

Redactieadres:
Email: wijkvredenburg@gmail.com

Klachten voor de gemeente?

Heeft u klachten of meldingen voor de gemeente: bel 0900-1809 (locaal tarief) of via de website

Wijkkrant

De wijkkrant Vredenburg-Holthuizen is de wijkkrant van en voor de wijken Vredenburg en Holthuizen. Op de colofonpagina vindt u de verschijningsdata.
Kopij en informatie kunt u sturen naar
wijkkrantvrehoek@hotmail.com