Holthuizen

Op 3 maart 2022 heeft een afvaardiging van het bestuur een gesprek gehad met Gerard Schouten en Hans Keus van de wijk Holthuizen over de mogelijkheid een verregaande samenwerking aan te gaan met de SBV. Aangezien de werkgroep Holthuizen niet de ambitie heeft om zitting te nemen in het bestuur van de SBV is er afgesproken om als werkgroep Holthuizen wel deel te nemen aan het VT overleg. Daarnaast zal werkgroep Holthuizen hun financien  "stallen' op de rekening van de Stichting en zal de penningmeester hun gelden labelen en bij iedere mutatie een overzicht sturen naar de werkgroep Holthuizen. Het budget van de wijk Holthuizen maakt onderdeel uit van de subsidie die Vredenburg jaarlijks krijgt van de gemeente Arnhem en zal als zodanig ook beheert worden door de penningmeester van de Stichting Bewoners Vredenburg.

Het bestuur van de SBV hoopt op een goede en constructieve samenwerking met de werkgroep Holthuizen.