Procedure aanvragen budgetten bewonersinitiatieven

Het bestuur van de Stichting Bewoners Vredenburg heeft onlangs te kennen gegeven hun werkzaamheden per direct neer te leggen. Dat wil zeggen dat u via deze weg niet langer aanvragen kunt doen voor uw initiatieven.
Uw aanvragen vanuit het bewonersbudget kunt u voorlopig richten aan RKV@leefomgevingarnhem.nl.

Voor algemene vragen over het bewonersbudget verwijzen wij u naar: https://www.arnhem.nl/stad_en_wijken/subsidies_organisaties/Begrotingssubsidie_Wijkverenigingen

Logo Arnhem