Dialoog Immerloopark

In gesprek over de mogelijkheden het Immerloo park, kom je ook?

Stichting Park Immerloo organiseert samen met de werkgroep Arnhem in Dialoog een dialoog bijeenkomst over wat er mogelijk is in het park. In de Hooijmaat ontmoet je (on)bekende mensen uit de omgeving van het park en heb je in een klein groepje een inspirerend gesprek waarin nieuwsgierig zijn naar de ander en luisteren naar elkaar centraal staan. Een dialoog is geen discussie maar een open gesprek in een veilige sfeer. Een getrainde gespreksleider zorgt ervoor dat de dialoog goed verloopt. Mensen die al eens eerder mee hebben gedaan aan de Arnhemse dialoogbijeenkomsten zijn steevast enthousiast en het erover eens dat het het samenleven in onze stad mooier maakt.

Aan het eind van het buitenseizoen leek het ons leuk om een gesprek te organiseren met geïnteresseerden uit de omgeving van het park. We willen het daarbij vooral graag hebben over wat we komend jaar voor de omwonenden en gebruikers van het park kunnen organiseren. Hiermee haken we aan bij het thema van de Arnhemse week van de dialoog “Een nieuw begin maken”. Wij zien dat nieuwe begin dan als de start van een nieuw seizoen met activiteiten in het park.

We zorgen voor een inleider die de groep vertelt over de mogelijkheden van burgerparticipatie en buurtkracht.

Het gesprek zou kunnen gaan over: Heb je ideeën voor activiteiten? Kunnen we ook over andere of meer voorzieningen praten? Welke activiteiten van dit jaar zijn goed bevallen en welke wat minder.

We hebben ‘Een nieuw begin maken’ als thema gekozen, maar het is vrij om met je groepje een ander thema te kiezen.

Wij zorgen voor een drankje en iets lekkers.

Waar, wanneer en hoe laat?

In de Hooijmaat woensdagavond 2 november van  19.30 tot 21.30 uur

Afbeelding

Hoe doe je mee?

Meld je aan via info@parkimmerloo.nl

Dit kan tot de “tafel” vol is

Wil je meer informatie over Stichting Park Immerloo?

Stichting Park Immerloo facebook

Datum