Balans 2022

      Beginbalans 1-1-2022      
      Activa Passiva    
    Bank saldo € 36.041,00 € 5.000,00 Toezegging activiteit  
    Vordering Sprookjesfestival € 175,00 € 31.216,00 Vermogen  
             
    Totaal € 36.216,00 € 36.216,00    
             
      Exploitatie 2022      
             
    Kosten € 33.573,00 € 22.178,00 Opbrengsten  
    Voorzien juridische kosten € 2.250,00 € 13.645,00 Verlies  
             
    Totaal € 35.823,00 € 35.823,00    
             
      Balans 31-12-2022      
    Bank  € 12.286,00 € 5.000,00 Toezegging activiteit  
    Subsidie  € 12.534,00 € 2.250,00 Voorzien juridische kosten  
        € 17.570,00 Vermogen  
             
    Totaal € 24.820,00 € 24.820,00