Extra Bewonersoverleg

Extra Bewonersoverleg op dinsdag 14 maart 2023!

Op het laatst gehouden Bewonersoverleg d.d. 07-02-2023 was er een discussie over het huishoudelijk reglement. Dit resulteerde in het weglopen van meerdere bewoners. Niet iedereen vindt het interessant om dit onderwerp op een Bewonersoverleg te bespreken. Met dit gegeven in het achterhoofd heeft het bestuur besloten om een extra Bewonersoverleg te plannen. De datum daarvoor is dinsdag 14 maart 2023 om 20.00 uur in het wijkcentrum Vredenburcht .Op deze avond zal het uitsluitend gaan over het huishoudelijk reglement en de daaraan gekoppelde toestemming(mandaat) voor het bestuur. Op deze manier hoeven we op het eerstvolgende Bewonersoverleg dit onderwerp niet verder te bespreken en kunnen we ons bezighouden met zaken die voor alle bewoners interessant zijn. Voor diegene die het huishoudelijk reglement willen inzien en vergelijken met de oudere versie is de oude en nieuwe versie in één artikel op de website geplaats. www.vredenburg.info .                                                                                

Datum