Groningensingel 1245

Beste lezer,

Met deze brief wil ik u graag informeren over hoe het staat met de mogelijke verhuizing van popcentrum de Jacobiberg en het districtsbureau van de politie naar de Groningensingel 1245, het voormalige Lorentz Lyceum. Eerder deed de gemeente onderzoek naar het verplaatsen van zowel de Jacobiberg als het districtsbureau naar de Groningensingel 1245.

Vorig jaar organiseerde de gemeente daarover ook een informatieavond. Ontwikkeling van een nieuw plan Afgelopen oktober heeft de politie de gemeente laten weten niet verder te gaan met het plan voor nieuwbouw aan de Groningensingel 1245. De politie onderzoekt op dit moment de mogelijkheden voor huisvesting in een bestaand kantorenpand in Arnhem-Zuid. Het college van burgemeester en wethouders heeft nu besloten om het voormalige schoolgebouw volledig in te zetten voor cultuur. Naast ruimte voor het popcentrum komt er in het gebouw ook ruimte voor andere culturele organisaties en culturele makers. Daar is grote behoefte aan en het versterkt bovendien het cultuuraanbod in Arnhem-Zuid.

Er komt nu een nieuw plan, waarover in 2024 opnieuw een gesprek met de buurt plaatsvindt. Huidige situatie Het voormalige Lorentz Lyceum is nu nog in gebruik door de Oekraïneschool. Uiterlijk 31 maart 2024 verhuist deze school naar het naastgelegen Maarten van Rossemcollege. Met ingang van 1 april 2024 neemt de Jacobiberg het voormalige Lorentz Lyceum al in gebruik. Zij brengen hier dan de popmuziekschool en de broedplaats voor popmuzikanten onder. Tijdens een open dag rond de zomer kunt u kennismaken met popcentrum de Jacobiberg. U ontvangt hier nog een uitnodiging voor.

Hebt u naar aanleiding van deze brief vragen of opmerkingen, dan kunt u deze mailen naar groningensinqell 245@arnhem.nl.