APCG zoekt een penningmeester

 

                                                  

Het Arnhems platform chronisch zieken en gehandicapten (Apcg) behartigt de collectieve belangen van mensen met een beperking: mensen met een fysieke, zintuiglijke en (licht) verstandelijke beperking, mensen met een chronische ziekte en mensen met een psychische kwetsbaarheid. Het Apcg streeft naar een toegankelijk en inclusief Arnhem.

Bij al je werkzaamheden als bestuurder is de missie van het Apcg en het gedachtengoed van het VN verdrag Handicap je uitgangspunt.

 

Penningmeester

In verband met het vertrek van de huidige penningmeester, is het Apcg op zoek naar een nieuwe kandidaat voor deze functie.

De functie

  • U bepaalt met de andere bestuursleden de koers voor het Apcg en geeft daaraan richting
  • U zorgt gezamenlijk voor de totstandkoming van een heldere strategie, beleid en concrete doelstellingen
  • U beheert de financiële positie van de stichting
  • U voert de financiële administratie
  • U bent verantwoordelijk voor onder meer het opstellen van de begroting en het beoordelen van het financieel jaarverslag
  • U adviseert het bestuur over het financieel beheer
  • U onderhoudt het contact met de externe accountant

Wij vragen

 • U woont in het 026 - gebied
 • U heeft financiële kennis en ervaring
 • U heeft affiniteit met het werk- en krachtenveld waarin het Apcg opereert
 • U heeft affiniteit met de achterban (afkomstig uit of ervaring met is een pré)
 • Bij aanvaarding een Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

Wij bieden

 • Onkosten- en reiskostenvergoeding
 • Goede professionele ondersteuning
 • Deelname aan feestelijke bijeenkomsten

Informatie en reactie

Indien u geïnteresseerd bent in deze vacature kunt u contact opnemen met het bureau van het Apcg via: info@apcg.nl, tel 026 – 389 44 48.

Wij zijn op maandag, woensdag en donderdag tussen 09.30 en 12.00 uur rechtstreeks telefonisch bereikbaar. U kunt ook een bericht inspreken.

Procedure

  • Een kennismakingsgesprek met 2 bestuursleden.