Bewonersoverleg Vredenburg op 19 maart 2024 in de Vredenburcht.

Bewonersoverleg Vredenburg op 19 maart 2024 in de Vredenburcht.

Aanwezig: 40 bewoners, wijkwethouder Marco van der Wel, beleidsambtenaar cultuur Stef Katwijk, projectleider Groot Onderhoud Asfalt Arnoud Jordan, Wietske Verhoef (SWOA), Harald Helmink (buurtconciërge van Dolmans onderhoud), bewonersondersteuners Hanspaul Maarseveen en Lisette Kleinendorst (Rijnstad), bestuursadviseur Wijken Gerald Wagenaar.

Bestuurslid Herman Brüggemann afwezig wegens ziekte.

Ontwikkelingen Jacobiberg. Stef Katwijk vertelt dat vanaf 1 april de verhuizing begint van het popcentrum de Jacobiberg naar het voormalig schoolgebouw van het Lorentz Lyceum aan de Groningensingel. Deze verhuizing is zomer ’24 klaar.

Met minimale middelen en aanpassingen gaan de diensten (o.a. muzieklessen, oefenruimtes voor muzikanten) van de Jacobiberg de eerste periode draaien. De eerste twee jaar zal vanuit ervaring onderzocht worden hoe het gebouw uiteindelijk het best gebruikt kan worden qua indeling en geluidsisolatie. Daarna volgt een interne verbouwing om het structureel aan te passen. De locatie kan uitgebreider in gebruik genomen voor cultuur omdat de politie geen gebruik gaat maken van het pand, zij zoeken een andere locatie. Later zal ook een podium voor theater in de locatie vorm krijgen. Waarbij ook functies voor de wijk ontstaan. De Jacobiberg wil zich met cultuur ook naar buiten richten, op de wijk en omliggende wijken en niet meer alleen poppodium zijn.

Reacties bewoners:

- Positief dat er uitbreiding op het gebied van cultuur in Zuid komt.

- Houd vanaf het begin rekening geluidsoverlast richting de wijk.

- Het klinkt als een mooi plan voor Zuid.

Onderhoud Groningensingel. Arnoud Jordan geeft een update over de stand van zaken. Inmiddels is het asfalt gelegd en daar zijn aanmerkingen op gekomen van enkele bewoners. Het is heel lastig asfalt helemaal glad te krijgen, bij ieder project verschijnen wel kleine oneffenheden, het opnieuw leggen is qua kosten onhaalbaar.

Hij geeft antwoord op reeds binnengekomen vragen (zie artikel elders).

Reacties bewoners:

- Kunnen Slochterenweg en 2 aanpalende straten ook geasfalteerd worden? En kunnen de trottoirs ook meegenomen worden in het project?

- De drempels bij de ingang Winschotenstraat zijn nu heel hoog, kan dit nog aangepast worden?

- Er zijn geen parkeervakken bij de Kastelenflats, waardoor parkeerproblemen ontstaan. Kunnen deze vakken door strepen worden aangegeven?

De projectleider speelt de vragen door, antwoorden zullen naar het bestuur doorgemaild worden (red: zie artikel over Onderhoud Groningensingel elders).

Wijkvrijwilligersprijs wordt uitgereikt door wijkwethouder Marco van der Wal. Hij roemt ook namens het college de inzet van vrijwilligers en spreekt zijn dank uit aan alle vrijwilligers, met name aan de genomineerden, Hennie Bijsters, Marjon van Streun, Frank Dreijling en Ron van der Veer. Ron van der Veer is de uiteindelijke winnaar en krijgt de prijs – een sculptuur van het “wijkbeeld”, de Duif - en een cadeaubon uitgereikt. De andere genomineerden krijgen een broche van de Duif.

Wijkactieplan Er zijn al veel voorstellen en ideeën van bewoners aangedragen. Ook zijn er voorstellen naar het Team Leefomgeving gedaan op hun bijeenkomst.

Bewoners maken zich ernstig zorgen of alles wat er bij de bewonersbijeenkomsten wordt besproken wel meegenomen gaat worden in het wijkactieplan. De voorzitter geeft een update over de laatste bijeenkomst van het bestuur met de gemeentesecretaris, die op korte termijn een overleg wilde van het TLO met het bestuur. Helaas heeft dit wat vertraging opgelopen, maar het bestuur heeft er goede hoop op dat het in orde komt. Volgens de Spelregels van het Wijkgericht Werken die de gemeente zelf heeft opgesteld, moet het wijkactieplan in overleg met bewoners en met de bewonersorganisaties opgesteld worden. Wij nemen aan dat de gemeente zich aan zijn eigen spelregels houdt en het wijkactieplan in overleg met ons opstelt.

Wijkactiviteiten

· Buurtconciërge Harald Helmink stelt zich voor.

Reacties bewoners:

- Kunnen er meer bomen komen op plekken waar het kaal en de omgeving stenig is?

- Wanneer komen de sportvoorzieningen terug?

- Het basketbalveld bij Eenrumhof is sterk verwaarloosd, kan dat opgeknapt worden?

- Is het speelveld naast de school ook toegankelijk voor de wijk? (Antwoord buurtconciërge: Ja)

- Heggen bij de entree van de wijk en bij het Rijnpoortgebouw zijn erg slordig en rommelig. Kan dat aangepakt worden?

- Is het mogelijk om in overleg met bewoners de tegels van het Sleggeplantsoen te “wippen”?

De buurtconciërge zal hier naar kijken en indien nodig aanpakken. Hij neemt alle vragen en opmerkingen mee naar zijn opdrachtgever.

· Gerard Schoutsen geeft een update over de activiteiten in Holthuizen, waar 10 actieve bewoners samen aan de slag gaan vanuit werkgroepen met de thema’s: zorg, energietransitie, wijkcommunicatie, buurtcentrum en groen.

· Arjan Kalsbeek geeft een overzicht van Kunst in het Park Immerloo

· Bewonersondersteuning. Sinds enige tijd zijn 2 opbouwwerkers vanuit Rijnstad actief in de wijk. Zij richten zich op dit moment op het gebied rond de Stedumhof en Rijnlandflat. Hun taak is om samen met bewoners en Portaal de leefbaarheid in dat gebied te verbeteren.

Financiële zaken

De penningmeester toont het overzicht uitgaven 2023. Er is een positief saldo van

€ 1327,-

Reacties bewoners: waarvoor zijn de juridische kosten gemaakt. De penningmeester legt uit dat wij juridische hulp nodig hadden op het moment dat TLO weigerde om met het bestuur te praten.

Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 22.15 uur en nodigt de aanwezigen uit voor een drankje in de kantine.

Wijkprijs
Wijkprijs