U bent hier

Wijkkrant Vredenburg, Holthuizen

 

BEKIJK DE LAATSTE WIJKKRANT HIER

Inleverdata voor kopij:

 

Jaargang Verschijningsdatum Deadline kopij
Jaargang 45 nr. 3 juli 2022 1 juni 2022
Jaargang 45 nr. 4 oktober 2022 1 september 2022
Jaargang 45 nr. 5 december 2022 1 november 2022
Jaargang 46 nr. 1 maart 2023 1 februari 2023
Jaargang 46.nr. 2 mei 2023 1 april 2023

Wilt u graag adverteren in De Wijkkrant? Stuur dan een verzoek om informatie naar wijkkrantvrehoek@hotmail.com of download hier het advertentiecontract.

Volg ons op

Contact

Vredenburg.info is een wijkwebsite van de wijk Vredenburg in Arnhem-Zuid. De website is eigendom van de Stichting Bewoners Vredenburg.
Bewonersoverleg Vredenburg
p/a Wijkcentrum Vredenburcht,
Slochterenweg 29
Reactieadres Email: 
wijkvredenburg@gmail.com

Klachten voor de gemeente?

Heeft u klachten of 
meldingen voor de gemeente: 
bel 0800-1809 
(locaal tarief) 
of via de website

Wijkkrant

De wijkkrant Vredenburg-Holthuizen is de wijkkrant van en voor de wijken Vredenburg en Holthuizen. Op de colofonpagina vindt u de verschijningsdata.
Kopij en informatie kunt u sturen naar
wijkkrantvrehoek@hotmail.com