Wijkkrant Vredenburg, Holthuizen

 

BEKIJK DE LAATSTE WIJKKRANT HIER
 

Inleverdata voor kopij:

 

Jaargang Verschijningsdatum Deadline kopij
Jaargang 45 nr. 3 juli 2022 1 juni 2022
Jaargang 45 nr. 4 oktober 2022 1 september 2022
Jaargang 45 nr. 5 december 2022 1 november 2022
Jaargang 46 nr. 1 maart 2023 1 februari 2023
Jaargang 46.nr. 2 mei 2023 1 april 2023
Jaargang 46 nr. 3 juli 2023 1 juni 2023

Wilt u graag adverteren in De Wijkkrant? Stuur dan een verzoek om informatie naar wijkkrantvrehoek@hotmail.com of download hier het advertentiecontract.