Wijkkrant Vredenburg, Holthuizen

 

 

Inleverdata voor kopij:

 

Jaargang Verschijningsdatum

Deadline kopij

Jaargang 45 nr. 3 juli 2023 1 juni 2023
Jaargang 45 nr. 4 oktober 2023 1 september 2023
Jaargang 45 nr. 5 december 2023 1 november 2023
Jaargang 46 nr. 1 maart 2024 1 februari 2024
Jaargang 46 nr. 2 mei 2024 1 april 2024

Wilt u graag adverteren in De Wijkkrant? Stuur dan een verzoek om informatie naar wijkkrantvrehoek@hotmail.com of download hier het advertentiecontract.