Bewonersavond 7 juni afgelast

Bericht van het bestuur Stichting Bewoners Vredenburg. 

Als Stichting organiseren wij al jaren 3x per jaar een bewonersoverleg, gehouden in het wijkcentrum Vredenburcht, Slochterenweg 29. Bewoners worden via een flyer huis aan huis op de hoogte gesteld van wat er op die avond op het programma staat. Op een bewonersavond bespreken we de activiteiten en de te wensen verbeteringen in de wijk waarop wij actie ondernemen. Vragen die tussendoor via mail of rechtstreeks bij ons terecht komen worden behandeld.

De zichtbare activiteiten door ons opgepakt, ondersteund en met hulp van tientallen vrijwilligers zijn :

-       De social sofa

-       De wijkentree : De Duif (2x) 

-       De buurttuin (Muntendampad)

-       De plantenbakken bij winkelcentrum Groningensingel

-       De vergroening van de Passerelle

-       De extra parkeerplaatsen op de Groningensingel

-       De muurschildering onder de Passerelle

-       De wijkkrant

-       De website (vredenburg.info)

-       De nieuwsbrief

Daarnaast hebben wij vele projecten van bewoners zelf financieel ondersteund dmv gemeente-subsidie.

Ook hebben wij ons hard gemaakt over de veiligheid in de wijk, drugsoverlast, te hard rijden, onveilige kruisingen en parkeeroverlast. Ook het verdwijnen van de polikliniek van Rijnstate hebben wij uitvoerig bij de desbetreffende instanties aan de kaak gesteld.

Helaas heeft de gemeente (in de vorm van Team Leefomgeving, Rijkerswoerd, Kronenburg en Vredenburg : TLO) besloten geen subsidie meer te verstrekken aan ons daar ze denken dat de Stichting geen activiteiten meer zou kunnen opstarten. Dit nadat wij onterecht zijn beschuldigd van belangenverstrengeling, niet transparant zijn en machtsmisbruik. Dit was hen ter ore gekomen via enkele bewoners uit de wijk. Deze hadden zonder ons na te vragen van hoe en waarom direct met TLO contact gezocht. We hebben daarop gereageerd tijdens een gesprek met TLO en alles kunnen weerleggen waardoor zij erkende dat dit valse beschuldigingen waren. Helaas kregen wij de dag erop toch nog een melding om voorlopig niet persoonlijk met TLO medewerkers te corresponderen en dat het toegekende budget opgeschort wordt. Daarom hebben we als bestuur besloten direct te stoppen. Zonder financiële middelen en omdat wij geen vertrouwen in TLO meer hebben, kunnen wij geen activiteiten ondersteunen.

 

Vanaf DINSDAG 7 JUNI GEEN BEWONERSAVOND !! Het bestuur is wel aanwezig en zullen er zijn om uw vragen te beantwoorden.

We willen de bewoners van de wijk Vredenburg hartelijk danken voor al die jaren dat zij belangstelling hebben getoond voor de ontwikkelingen in de wijk ! Wij hebben als bestuur dit altijd zeer gewaardeerd en waren daardoor ook altijd zeer gemotiveerd om dit in onze vrije tijd voor u te doen.

Indien u als bewoner een idee of vraag heeft voor de wijk dan kunt u zich direct wenden tot het Team Leefomgeving RKV, zodat zij u daar verder mee op weg kunnen helpen.     rkv@leefomgevingarnhem.nl

 

Namens de Stichting Bewoners Vredenburg

Els Roelofs (secretaris )

 

 

 

De Duif