Inloggen geregistreerde gebruikers

Klachten voor de gemeente?

Heeft u klachten of meldingen voor de gemeente: bel 0900-1809 (locaal tarief) of via de website

Redactie

Redactie

Redactie

Een steuntje in de rug voor jongeren en tegelijk het voorkomen en de a

Redactie

Schuif aan bij het Duurzame Diner op stadsboerderij De Korenmaat. De landelijke Dag van de Duurzaamheid vindt dit jaa

Redactie

Trots, dat zijn eigenaar Hugo Hesse en eindredacteur Dafne van der Meer op Rond Huis aan Huis, het huis-aan-huisblad da

Redactie

23 kilo straatvuil is er wel eens opgehaald, zegt Brian, leerling van de Pieter de Jongschool.

Pagina's

Abonneren op Nieuws

Volg ons op

Facebook

en kijk op WIJKCONNECT

Contact

Vredenburg.info is een wijkwebsite van de wijk Vredenburg in Arnhem-Zuid. De website is eigendom van het Buurtoverleg Vredenburg.

Buurtoverleg Vredenburg
p.a. Wijkcentrum Vredenburg

Redactieadres:
Email: wijkvredenburg@gmail.com

Wijkagenda

07-11-2018, 12-11-2018, 14-11-2018, 19-11-2018 Ik krijg noooit wat!
04-10-2018, 15-11-2018 Kunstcafé in de Hooimaat.
17-11-2018 Arnhem Bedankt

Enquête

De wijkvereniging Vrehoek wordt binnenkort opgeheven wegens gebrek aan vrijwilligers. Wilt u de wijkvereniging redden?

Wijkkrant

De wijkkrant Vredenburg-Holthuizen is de wijkkrant van en voor de wijken Vredenburg en Holthuizen. Op de colofonpagina vindt u de verschijningsdata.
Kopij en informatie kunt u sturen naar
wijkkrantvrehoek@hotmail.com